KÄNNER DU IGEN NÅGON?

Vet inget om bilden men den är från före 1970 troligen 50-60-talet.
Från vänster sitter andremaskinisten Eelis Kaunismäki, en styrman Jugoslav?,
Sven-Erik Svensson, Kalmar. Ombord på sveabolagets M/S Fylgia