Bokstavsflagga

Bokstavering Svensk - Engelsk

Flaggbetydelse ensam flagga

A

Adam - Alpha

Jag håller på med fartprov

B

Bertil - Bravo

Jag lastar eller lossar explosiva varor

C

Cesar - Charlie

Ja

D

David - Delta

Håll undan från mig; jag manövrerar med svårighet!

E

Erik - Echo

Jag ändrar kurs styrbord hän

F

Filip - Foxtrot

* Jag är havererad; sätt Er i förbindelse med mig!

G

Gustav - Golf

Jag behöver lots

H

Helge - Hotel

Jag har lots ombord

I

Ivar - India

Jag ändrar kurs babord hän

J

Johan - Juliet

Jag tänker sända ett meddelande med semafor!

K

Kalle - Kilo

* Stoppa farten ögonblickligen

L

Ludvig - Lima

* Stoppa; jag har något viktigt att meddela Er!

M

Martin - Mike

Jag har läkare ombord

N

Nicklas - November

Nej

O

Olof - Oscar

* Man överbord

P

Petter - Papa

I hamn (Blue Peter): Alla personer måste bege sig ombord. Faryget skall gå till sjöss [hissas på förtoppen] Till sjöss: Era lanternor har slocknat eller brinner dåligt

Q

Qvintus - Quebec

Mitt fartyg är »smittfritt». och jag begär rätt till fri samfärdsel med land (Pratique)

R

Rudolf - Romeo

Mitt fartyg gör ingen fart; Ni kan försöka att passera mig försiktigt

S

Sigurd - Sierra

Mina maskiner går full fart back

T

Ture - Tango

Gå icke för om mig!

U

Urban - Uniform

* Ni stävar mot fara

V

Viktor - Victor

* Jag behöver hjälp

W

Wilhelm - Whiskey

* Jag behöver läkarhjälp

X

Xerxes - Xray

Upphör ett utföra, ved Ni hiller på med {eller tycks avsikt att göra), och ge akt på mina signaler!

Y

Yngve - Yankee

Jag för post (ombord)

Z

Zäta - Zulu

* Används för att anropa signalstation i land

Å

Åke

Ä

Ärlig

Ö

Östen

1:a
  Första likhetstecken. För upprepning av en signals första flagga
2:a
  Andra likhetstecken. För upprepning av en signals andra flagga
3:e
  Tredje likhetstecken. För upprepning av en signals tredje flagga
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
0
 
   

Svarsvimpel

   
Chiffervimpel
     

Anm. Endast de med * betecknade signalerna får användas vid Ijudmorsering