SKEPPSKLOCKA.

Skeppsklockan som den såg ut vid köpet.
Klockan efter många timmars putsning.
Klockan väger 17,2 kg. Väggplattan är 52x20 cm. Ytterdiameter är 21 cm.
Kläppen är 19 cm lång. En imponerande klocka.
Sedan 1600-talet har en Skeppsklocka använts på Skepp, fartyg och båtar.
Klockan används för att ange tiden för besättningens vaktombyte, slå glas,
samt för att varna vi dimma. Skeppsklocka används än idag.
Antal slag
Slag
ordning
Hund
vakten
Dag
vakten
Förmid-
dags
vakten
Middags
vakten
Första
Platt
Vakten
Andra
Platt
Vakten

Första
Vakten

Ett slag .
0:30
4:30
8:30
12:30
16:30
18:30
20:30
Två slag ..
1:00
5:00
9:00
13:00
17:00
19:00
21:00
Tre slag .. .
1:30
5:30
9:30
13:30
17:30
19:30
21:30
Fyra slag .. ..
2:00
6:00
10:00
14:00
18:00
22:00
Fem slag .. .. .
2:30
6:30
10:30
14:30
22:30
Sex slag .. .. ..
3:00
7:00
11:00
15:00
23:00
Sju slag .. .. .. .
3:30
7:30
11:30
15:30
23:30
Åtta slag .. .. .. ..
4:00
8:00
12:00
16:00
20:00
24:00