Västerbottens regemente,
I 20, har sitt ursprung i de västerbottensfänikor från mitten av 1500-talet, vilka 1624 bildade regemente med namnet Västerbottens regemente. Från 1649 övades regementet på Gumboda hed 6 mil NO om Umeå. 1829 ändrades regementets namn till Västerbottens fältjägarregemente. Regementet delades 1841 upp i två kårer; Norrbottens fältjägarkår och Västerbottens fältjägarkår. 1892 års härordning gav regementet åter namnet Västerbottens regemente, I 20. 1898 bytte regementet övningsplats från Gumboda hed till Vännäs läger innan man 1909 flyttade in i kaserner i Umeå. År 1998 reducerades Västerbottens regemente till att omfatta enbart en försvarsområdesstab, vilken avvecklades 2000.
Källa: Wikipedia

Om vapnet: I fält av silver en stående röd vildman med grön björklövkrans på huvudet och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande klubba av guld. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld.


Ur boken: Karoliner av Alf Åberg och Göte Göransson
Norrbottens regemente (I 19)

Om vapnet: I med stjärnor av guld bestrött blått fält en springande ren av silver med röd beväring, därest sådan skall förekomma.

Valspråk: "De hava aldrig svikit eller för egen del tappat". Detta omdöme om dåvarande Västerbottens regemente
fälldes av Konung Gustav III inför 1788- års fälttåg. Då Norrbottens regemente har gemensamt ursprung ur
Västerbottens regemente
togs valspråket med vid delningen 1841

Om vapnet: I blått fält en springande ren av silver med röd beväring, därest sådan skall förekomma, ovan till vänster åtföljd av en femuddig stjärna av silver.

SOLDATROTEN I SKELLEFTEÅ.
SOLDATROTEN I LÖVÅNGER.
SOLDATROTEN I UMEÅ FÖRE 1838
SOLDATROTEN I UMEÅ EFTER 1838

GUMBODA HED
GUMBODA HED VB MUSEUM
Västerbottens regemente

Krigsarkivet