BYGGNADER PÅ 1800-talet

Stockholms slott.
Läs mer här:
Fotograf okänd.

Kungliga Operan (som tidigare hette Kungliga Teatern), från sjösidan med slottet i ryggen. Operan, i Stockholm är Sveriges nationalscen för opera och balett.

Fotograf: Sophie Löfström Vestra Trädgårdsgatan 4, Stockholm.

Foto från slutet av 1800-talet.
Uppsala domkyrka är en katedral i blandad gotisk stil (huvudsakligen en nygotisk tegelefterbildning av fransk höggotik runt en medeltida stomme. Den är domkyrka i
ärkestiftet, församlingskyrka för Uppsala domkyrkoförsamling och rikshelgedom för
Svenska kyrkan. Den vigdes 1435 åt Sankt Erik, Sankt Olof och Sankt Laurentius
som skyddspatroner.

Kyrkan är tillsammans med Nidarosdomen i Trondheim och Mariakyrkan i Gdansk den
största i Nordeuropa (och störst i Norden; 118,7 meter lång och lika hög i de båda
västtornen), och den största av dess klockor, kallad Storan, är Sveriges största kyrkklocka.

Varje år kommer en halv miljon människor till Uppsala domkyrka, för att söka stillhet,
fira gudstjänst, lyssna till en konsert, hämta kraft, uppleva skönheten eller känna historiens vingslag. Bland kyrkoskatterna finns bl a det förgyllda skrinet med Erik den heliges reliker
som står invid högaltaret. Även Gustav Vasa och Carl von Linné är begravda i Uppsala domkyrka. I norra tornet finns idag ett museum med kyrkliga textilier. Vid den södra portalen finns en uppsättning stenfigurer ifrån 1300-talet och ovanför den finns även Sonens fönster
som är Sveriges största kyrkfönster (totalt 119 kvadratmeter).
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_Domkyrka

Heliga Trefaldighets kyrka hör till Gävle Heliga Trefaldighets församling och är centralt belägen i Gävle vid Gavleån. Foto från slutet av 1800-talet.

Nuvarande kyrkobyggnad byggdes 1654 efter en medeltida kyrka som eldhärjades. Grundförhållandena var besvärliga och först vid restaureringen 1936-38 fick man ordning
på detta.

3 juni 2007 föll den 200 kg tunga klockkläppen ut från kyrktornet och var nära att träffa
en människa. Kläppen återställdes några månader senare.
Fotograf: C.J.A. Malmgren & Co, Östra esplanaden 49, Gefle

För mig okänd byggnad. Foto från slutet av 1800-talet. Känner du igen den?
Hör av dig!
För mig okänd plats, troligen från Västrås. Foto från slutet av 1800-talet.
Känner du igen den? Hör av dig!
Fotograf O. Wiklund, Westerås
Ångbåten Storsjön. Hittar ingen information om båten.
Fotograf: okänd.
Karl XII:s (av Johan Peter Molin modellerade) staty avtäcktes den 30 november 1868 i Kungsträdgården i Stockholm.
Fotograf: Okänd.