JOPICGÅRDEN" HINDERSÖN, LULEÅ SKÄRGÅRD


Hindersön 2:5, "Jopikgården" Foto: Gun Hällgren 2005.
KORT HISTORIK OM "JOPIKGÅRDEN".

Hemmanet bildades i samband med laga skiftet 1851-1856, genom att Jacob Öqvists (1804 - 1890) hemmanet flyttades från sin plats i centrala byn till sitt nuvarande läge vid Björkögärdan på norra sidan av Ostisundet. Se "Laga skifte".

Hemmanet var totalt på c:a 118 - 119 ha. Efter avstyckning av sommarstugetomter till barnen Åström, är arealen 113 ha. Varav c:a 40 ha på Hindersön och resterande på Fjuksön, där man bedrev myrslåtter och på Lappön där man slog på 2 ängar.

År 1954 fanns på gården, 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur.

Mangårdsbyggnaden är en utflyttning från hemman nr 1, efter laga skiftet 1856, från mark mellan Sundströms och Åhmans.
Grundmuren består av kallmurad huggen granit med fyllda fogar. Väggstomme av 6 tums bilat timmer, med utstickande knutar. Väggbeklädnaden består av stående rödfärgad panel i varierande bredder med locktäkt. Ett plåttak har ersatt det gamla spåntaket. Ytterdörren är en dubbeldörr med utanpåliggande speglar avtäckta med profilerande listverk. Överljus i 6 rutor. Välvt dörröverstycke med profilerade och utskurna listverk.
Vatten och avlopp saknades fram till ombyggnaden 1995. Elström drogs fram till "knuten" på 1950-talet, men installerades i huset först efter att kommunen förvärvat fastigheten.
Spisen i köket omgjord för järnspis 1923. Brädgolv, den bredaste plankan i köket var 15 tum (38cm). Jordkällare med lucka i köket. Boasering med träpanel i köket c:a 1,5 m. övre vägg tapetserad. Salen tapetserad med brun textil-tapet med guldrosor.

På gårdsplanen står idag ett stort gårdsträd som ger behaglig skugga åt mangårdsbyggnaden.
Detta Lärkträd, planterade Karin Åström (gift Lidman) år 1933, vid åtta års ålder,

Bagarstugan är av traditionell typ, men tillbyggd och påbyggd för att bli sommarbostad åt bröderna Åström. Själva bagarstugan med kammare och förstuga är timrat på vanligt sätt, med bakugn och senare insatt vedspis. Stugan är sedan förhöjd för att få en vindsvåning och tillbyggd med en kammare mitt emot själva bagarköket. Även förstugan är förlängd. Hela byggnaden hade sticktak, som under senare år ersatts av ett plåttak. Arbetet ej helt fullföljt, utan bröderna byggde sommarstugor vid vattnet i Ostisundet istället. Ombyggnaden gjordes 1938.

Ladugården har stall, gödselrum, lider, höbod och ett timrat dass. Hela byggnaden är timrad. Ladugården har inte använts sedan 1948 och hann därför bli förfallen.

Vedboden, är stor och byggd i timmer med gavelingång. Ena sidan har ett utskjutande tak, som skydd åt slipsten och fotogenfat.

Sommarladugården ligger uppe vid skogskanten och är uppfört 1936. Den har en ovanligt hög dörr, som går upp till takåsen. Den byggdes så för att Hilda Åström inte ville huka sig och krypa in.

Loge uppfört i timmer år 1936.

Torkrian revs på 1940-talet.

Härbret är timrat på vanligt sätt på en syllkonstruktion, uppallad av stenar. Framsidan överkragning är som brukligt på ön, helt infodrad med brädklädsel. I övrigt är den inte brädfodrad. Spåntak.

Kyrkstuga nr 26 i Gammelstad, hörde till gården. Kyrkstugan delades mellan Åströms och Fredrik Johansson.

Nuvarande ägare: Luleå Kommun. Förvärvat 1980.
Luleå kommun har på sin fastighet, "Jopikgården" på Hindersön, under 1995 startat ett projekt för främjande av rekreation. Under 1995 var upprustningen av mangårdsbyggnaden och bagarstugan färdig. Projektet innebär en komplettering till anläggningen, en s.k. bondelänga som ska ge en ökad övernattningskapacitet. Här ska ges möjlighet till självhushåll och sammankomster, såsom mindre konferenser och grupparrangemang. Byggnaden ska innehålla sju övernattningsrum med fyra bäddar i varje, ett mindre kök, duschar och toaletter samt ett sammanträdesrum. Anläggningen ägs av kommunen och arrenderas ut till privat entreprenör.
Kostnader för projektet: 2 600 000 kr Stödperiod: 1997
EU:s strukturfond (regionala fonden): 550 000 kr
Övrig finansiering: Länsstyrelsen via Luleå kommun 1 820 000 kr,
Luleå kommun 230 000 kr
Areal: Total 113 har, därav 3,5 åker, 99 skog, resten myrmark. (1954)
Tidigare ägare:
1951 - 1980 Odelat dödsbo, sterbhus. Barnen Åström.
1929 - 1951 Hilda Karolina Åström (Johansson)(1882 - 1951)
1908 - 1929 Lars Anton Åström (1884 - 1929)
1891 - 1908 Nils Johansson (1844 - 1908) och hans hustru Sofia Öqvist (1848 - ?)
1880 - 1891 Jacob Larsson Öqvist (1804 - 1890) och hans hustru Anna Sofia Pehrsdotter (1805 - ?)

Kalle Hällgren




Läs om gården idag HÄR! och omHindersön HÄR!
Vid google sökning hittade jag 843 sidor om "Jopikgården"
SLÄKTTAVLA FÖR LIDMANS HÄR