FAKTA OM GAMLA MÅTT
.

FAMN – från långfingerspets till långfingerspets. Enhetsmåttet för famn motsvarar 1.78 meter. Längdmått 1,7814 m = 3 alnar.

FINGERBREDD - en fingerbredd = 1,85 cm.

ALN – från armbåge till långfingerspets. Enhetsmåttet för aln motsvarar 59.4 cm. (0,593802 m) avskaffades 1878 då metersystemet infördes (1 aln = 2 fot = 59,4 cm = 4 kvarter. 3 alnar = 1 famn)

ANKARE - mått för våta varor, 39,26 liter. Ett ankare = 1/4 åm = 15 kannor = 39,25 liter. Användes ofta som mått på vin, öl och brännvin.

BAST - stycketalsmått, 24 st vid räkning av småfisk.

BLECKA - tidig benämning på mindre bleckmått.

DRITTEL - (tyska drittel "tredjedel" d.v.s. av en tunna), laggkärl för smör vanligen rymmande 50,75 kg

FAMN - längdmått 1,7814 m = 3 alnar

FAT - rymdmått, för våta varor, lika med c:a, 157 liter

FJÄRDING - våta varor = 31,4 liter/torra varor = 18,32 liter

FJÄRDINGSVÄG - 1/4 av en gammal svensk mil (lantmil), 2,672 m

FOT– från hälen till stortån. Enhetsmåttet för fot motsvarar 29.69 cm. (0,29690 m) 1 fot = 1/2 aln =2 kvarter = 12 tum (verktum) = 29,69 cm.

HEKTAR (ha) - en hektar = 100 ar = 10.000 kvadratmeter

JUNGFRU - 8,2 cl (rymdmått lika med Ort, 0,08178 liter).
En jungfru = ¼ kvarter = 1/16 stop =1/32 kanna = 8,2 cl. Användes mest till brännvin.

KANNA - rymdmått, 2,617 liter; (dryckeskärl). En kanna = 2 stop = 2,62 liter.

KANNLAND - ytmått, 1.000 kvadrat fot, 0,008812 hektar.

KAPPE - rymdmått mest använd för spannmål och potatis, En kappa = 1,75 kannor = 4,58 liter.

KAPPLAND - ytmått 0,01542 hektar.

KAST - stycketalsmått, 4 stycken, i handeln med strömming och sill.

KVARTER - längdmått, 1/4 aln, 14,8 cm.
rymdmått, en kvarter = 1/8 kanna = ¼ stop = 4 jungfru = 32,7 cl.

KYNDEMIL- den vägsträcka ett bloss brinner (ca 16 km).

LANTMIL - 1 gammal svensk mil =18,000 alnar = 36,000 fot (= 10,689 km).

LISPUND - Enhetsmåttet för lispund motsvarar 8,5 kilo. (eg. liviskt pund).

LOD - 13,3 gram

LÄST - rymdmått av olika storlek för olika varor, dock ofta motsvarande 12 tunnor.

MARK - vikt, 425 gram lika med 1 skålpund.
(Annan uppgift: En mark = 1/2 skeppspund = 212,5 g.)

MIL - en gammal svensk mil mätte 36.000 fot eller 10,688,4 m, den nutida milen mäter 33,681 fot.

NÄVERSKOMIL - den vägsträcka ett par näverskor höll (ca 16 km).

ORT - rymdmått lika med jungfru, 8,178 cl, vikt 4,25 gram.

PUNLAND - ett pundland = 4 tunnland = 8 spannland.

REV -10 stänger = 100 fot = 29,7 m.

SKEPPUND - vikt, 170 kg.

SKOGSMIL - 1 rast (drygt 5 km).

SKÅLPUND - enhetsmåttet för skålpund motsvarar 425 gram. = 1 mark.

SKÄPPA - rymdmått för torra varor, 20,936 liter.

SKÄPPLAND - ytmått 823 kvm = 1/6 tunnland.

SPANN - rymdmått, särskilt för spannmål, 73,5 liter, ämbar, hink. En spann = 2 halvspann = 4 fjärding = 16 kappar = 28 kannor = 73,28 liter.

SPANNLAND - ca 1/4 ha, en areal lagom för ett spannutsäde. Delas i 20 snesland och 200 bondeland.
Ett spannland = 4 fjärdringsland = 16 kappeland = 28 kannland= 2468,3 kvadratmeter.

STEG - ett steg motsvarade 1/2 famn = 90 cm.

STIG - äldre mått för träkol.

STOCK - stycketalsräkning, 60 stycken.

STOP - enhetsmåttet för stop motsvarar 1,3 liter. Ett stop = 4 kvarter = 1/2 kanna = 1,3 liter.

TUM– bredden över tummen. Enhetsmåttet för tum motsvarar 2.47 cm. Verktum, äldre men fortfarande använt längdmått, 1/12 fot, 24,7 mm. En tum = 1/24 aln = 1/12 fot = 1/6 kvarter = 2,47 cm.

TUNNA – det fanns två olika tunnmått, ett för våta varor t.ex öl och ett för torra varor t.ex salt.
Enhetsmåttet för en tunna öl motsvarar 125.62 liter. En tunna = 4 fjärding = 48 kannor = 125,6 liter.
Enhetsmåttet för en tunna salt motsvarar 146.35 liter.

TUNNLAND - 56.000 kvadratfot = 4.936 kvm. Ett tunnland = 2 spannland = 8 fjärdringsland = 32 kappeland = 56 kannland = 4936,6 kvadratmeter = 1/2 hektar.

TVÄRHAND - 1 tvärhand = 4 tum = 8 - 10 cm. Tvärhand var ett vanligt mått och användes b.l.a. för att ange isens tjocklek.

UNS - vikt av olika storlek för olika varor, varierande mellan 26,3 och 29,69 gram. En uns = 2 lod = 548 ass = 26,3 gram silver eller 27,9 gram guld.

VAL - stycketalsmått, 80 stycken, i handeln med strömming och sill.

ÅM - rymdmått för våta varor, särskilt vin och sättran, lika med fat, 157 liter. Ett fat eller en åm = 4 ankare = 60 kannor = 157 liter.

UPPGIFTERNA ÄR HÄMTADE FRÅN ETT FLERTAL KÄLLOR. B.L:A: NATIONALENCYKLOPEDIN. ANDRA KÄLLOR KAN DOCK VARA MINDRE TILLFÖRLITLIGA.

PÅPEKA GÄRNA EV. FEL- ELLER TVEKSAMHETER.

E-POST

LADDA NER EN FANTASTISK MÅTTOMVANDLARE HÄR
NI HITTAR DEN UNDER "FREEWARE"