MERCEDES 450 SE 1977

MAN MÅSTE BARA ÄLSKA RUBRIKEN!
(åtminstone om man äger en 450 SE)
TEKNIKENS VÄRLD Nr 13 23/6 1977
Här hittar du hemsidan: TEKNIKENS VÄRLD