Örviken Sågverk och Bostadsgata

Sågverket i Örviken.

Bostadsgata med arbetarkaserner, byggda på 1920-talet, för
att ge bostäder till sågverks- och pappersmassearbetarna på Örhvikens AB. Kasernerna finansierades med förmånliga statliga egnahemslån.
Öhrvikens AB, tidigare skogsindustribolag bildat 1893 med massatillverkning i Örviken, Skellefteå kommun. En tillverkning av sulfitmassa inleddes 1906, och 1917 förvärvades bolaget, som då var dotterbolag till Sävenäs Nya AB, av Forss AB. Sulfitfabriken i Örviken nedlades 1948, och två år senare fördes bolagets skogsrörelse över till systerbolaget Sävenäs Nya AB.