BASTUTRÄSK

Granfors kraftstation.
Gata i Bastuträsk.
Reklamkort stämplat 1958.
Bastuträsk har varit lika med Holmlunds Charkuteri och tvärt om. Företaget startade 1895
som Holmlunds & Lundkvist. På 1920-talet lämnade Lundkvist företaget och familjen drev
det vidare fram till 1979 då företaget bytte ägare. De nya ägarna flyttade företaget till
Skellefteå 1995 och en epok var över.
Stationsgatan Bastuträsk. Poststämplat 1944.
En äldre bild med samma motiv som ovan.
Järnvägsstationen med spårvagnar.
Bastuträsk station 1920.
Kronogatan Bastuträsk. Poststämplat 1966.
Bastuträsk motiv från Räveln.
Skellefteåvägen, Bastuträsk. Poststämplat 1944.
Järnvägsstationen Bastuträsk. Poststämplat 1936.
Bastuträsk kyrka. Poststämplat 1964.
Hotellet

Bastuträsk är en tätort i Norsjö kommun, belägen cirka 50 kilometer väster om Skellefteå.
I Bastuträsk ansluter järnvägen Bastuträsk–Skellefteå-Skelleftehamn till stambanan genom övre Norrland. Bastuträsk anlades 1894 när järnvägsstationen invigdes. Före dess fanns
ingen större bebyggelse på platsen. Orten hade sin storhetstid i mitten av 1900-talet med omkring 1 000 invånare.

Bastuträsk hemsida här!