BOLIDEN

EFS Kapell i Boliden byggs 1929 och rivs 1960.
Boliden Kyrkan är ritad av Peter Celsing och invigdes den 1:a advent 1960.
Interiör av Kapellet.
Gamla Folkets Hus. Byggdes 1927-1930.
Folkskolan
Torget

Boliden är en tätort i Skellefteå kommun som uppstod år 1924 som ett gruvsamhälle inom Skelleftefältet i samband med att Bolidengruvan öppnades. I Bolidengruvan bröts tidigare
malm med hög guldhalt. Ett feltryck på generalstabens karta gjorde att namnet på gruvan, och därmed också på gruvföretaget, blev Boliden och inte Bjurliden som namnet på hemmanet var, där fyndigheten hittades.
Den 10 december 1924 gjordes ett uppseendeväckande malmfynd på Fågelmyren, drygt tre mil nordväst om Skellefteå. Fyndigheten utvecklades till Bolidengruvan. Den blev Europas största och rikaste guldgruva. Driften upphörde 1967.
Vid EFS-Bolidens sommarhem Strandudden finns en liten badplats med flytbrygga.
Centralskolan, Boliden med klasserna 1 - 9.
Folkskolan.
Parken. Hyreshusen till vänster kallas "Färglådan"
Arbetarbostäder, den s.k. "Färglådan"
Arbetarbostäder.
Idrottsplan. Poststämplat 195?
Boliden från ovan.
Disponentbostaden
Bolidens kontor och portvaktsstuga
Gruvan
Skrädhus och lave.
Gruvbyggnader och Dagbrott. Kortet inköpt 1963
Bangård och gruvbyggnader.
Jordavrymning och dagbrottet
Utsikt från Disponentbostaden.