BUREÅ

Våren 1918 påbörjade arbetet med grunden. Den 8 Mars 1919 kunde man
fira taklagsfest och i november hördes för första gången kyrkklockorna
ljuda över nejden. Kyrkan togs i bruk 1 Maj 1920. Den högtidliga
invigningen med biskopen i Luleå stift, Olof Bergqvist, ägde rum
på midsommardagen samma år. Den 1 Maj 1922 blev Bureå eget
pastorat med Karl J Åkerström som dess förste kyrkoherde.

Läs mer HÄR!
Interiör Bureå kyrka.
Interiör med altarmålning av David Wallin 1920.
Vänstra bilden: Altarskåpsmålning av Torsten Nordberg 1953.
Kyrkan från älven. Poststämplat 1949.
Åbackagården Bureå.

Ljusvattnets trevliga camping strax söder om Bureå, vid E4.
Bilden ovan är från 50-talet.
Drivs numera av Elisabeth och Otto Lidén.
Välskött och "mysig" familjecamping i trevlig miljö.

Aktiviteter som bjuds är bad, fiske, trampbåt, minigolf, vollyboll, badminton, boule, bastu,
dans på lördagar till bandspelare, midsommarfirande och en motionslinga runt sjön.

Bure älv.

Bureå är en tätort i Skellefteå kommun som ligger 18 kilometer söder om Skellefteå.
Efter att tidigare ha varit en industritätort är Bureå idag en ort med omfattande pendling
till Skellefteå.
Under nästan 200 år dominerades näringslivet av sågverksindustrin. Den
första sågen var en vattendriven såg som anlades 1796[2] eller 1797[3] ett par kilometer uppströms i Strömsholm vid Bureälven. Sågverket flyttades senare till Skäret, där en
lasthamn uppfördes. Epoken upphörde 1972, då Mo och Domsjö AB (som 1965 köpt upp
Bure AB) lade ner sågverket. Den 18 juni 1992 upphörde även verksamheten vid Bure träsliperi.

Läs mer på Bureås hemsida här!