BYSKE

Byske Trämassefabrik startade 1907, såldes till Gullringshus på 1950-talet
Aktiebrev Byske trämassefabrik från 1937.
Byske Havsbad
Byske Badhotell. Samma bild och utgivare men olika namn.
Poststämplat 1972.
Byske Havsbad numera en enorm turistanläggning.
Byske Kyrka byggdes enligt ritningarna av N. Boström, stadsarkitekt från Umeå.
Byggnationen pågick i två år och kyrkan invigdes den 13:e oktober 1872.
Intill kyrkan byggdes en liten kyrkstad, en av de sista som byggdes i Sverige.
Det var planerat för 89 stugor men i slutändan byggdes bara åtta stycken.
Byske vackra kyrka.
Badhotellet
Byske är en tätort i Skellefteå kommun belägen vid E4 och Bottenviken cirka 30 km norr om Skellefteå.

E4 delar Byske i två delar på vardera en östlig och en västlig del. Både i söder och norr finns två trafikplatser som ansluter till samhället.

Den outbyggda Byskeälven mynnar ut i Bottenviken vid Byske. Byske havsbad som ligger öster om ortens centrum är en populär badstrand. Den tillhörande campingen är en av de få i Sverige med fem stjärnor. Byske är en välbesökt turistort som lockar många norrmän på somrarna.

Läs mer på Byskes hemsida här!