Skellefteås första bil.

Stor folksamling utanför stadshotellet för att beskåda
den första bilen som kom till stan 1903.
Bilens ägaren var Mister Charles Glidden USA.
Till och med bilarna var vackrare förr. Sedan alla
modeller började ritas i datorer, ser alla likadana ut.