EN ÄKTA TRAPPER

Sven Alfred Svensson (1882 - 1945) född i Kusliden, Skellefteå.
Emigrerade till USA som ung och blev en äkta Trapper (pälsjägare).
Alfred hade eget hundspann och bosatte sig i Alaska.
Förblödde 1945 efter en skottskada. Varför han blev skjuten eller
om det var ett vådaskott är inte känt. Han var ogift, utan barn.
På bilden ovan ligger en fälld svartbjörn vid hans fötter.
(Svårt att se på bilden).

Följande har berättats för mig, av en släkting till Alfred:

" Alfred som var något av en enstöring, var en skicklig jägare och jagade både björn, bäver,
älg och annat småvilt. Hans största inkomstkälla var dock skinnet av bisamråttor som han fångade med fällor uppsatta i boets öppning. Han kom mycket bra överens med de indianer
som bodde i Yukonområdet och fick därför tillgång till bra jaktmarker.

I området fanns ytterligare tre trappers som var avundsjuka på Alfred för hans jaktmarker
och goda indiankontakter. De tre ville ha till stånd ett samarbete med Alfred, så man kunde
jaga tillsammans och dela vinsten. Alfred som var en ensamvarg och klarade sig mycket bra
på egen hand, sa nej till förslaget. Detta ledde till att någon av männen, eller alla tre, lade sig
i bakhåll och sköt Alfred. Svårt skadeskjuten lyckades han ändå ta sig till Indianlägret. Indianerna tog genast hand om honom och beslöt att föra honom till en läkare i Gold Creek. Alfred forslades därför nedför Yukonfloden i en kanot. Tyvärr klarade han inte av
strapatserna, utan avled på vägen."