ERSMARK

Ladugårdsbygge hos Arthur Wikner, tvåa från vänster, i Ersmark 1929.
I bakgrunden till höger ser man "Fäbb-loon", en timrad loge som tillhörde
soldattorpet Kling. Siste ägare var Ferdinand "Fäbben" Nilsson-Kling
född 1859, död i mitten av 1940-talet.
Ferdinand Nilsson-Kling, torde flertalet vuxna i Ersmark ännu väl erinra sig. Han var på något sätt en mycket förgrovad upplaga av den Engströmska kolingen, som han f.ö. till exteriören var mycket lik. Han gick ofta till vardags i smutsiga paltor, men uppträdde ibland uppsträckt i snygg mörkblå kostym. Han var omåttligt förtjust i flickor, dock utan att göra något försök till närmande. Däremot berättade han med ivlig fantasi om sina kärleksäventyr. Han var allas driftkucku, men tog aldrig illa upp utan hjälpte till själv med en medfödd underfundig humor. Han levde på den lilla jordbit, som han ägde i södra byn och vars avkastning han sålde.

Kling tillhörde en gammal soldatsläkt. Ehuru han var den fredligaste person man kan tänka sig, rann väl sinnet på honom ibland då han fått en tar på tand, och han hade en del duster med polisen i Skellefteå. Man kan dock knappast säga att han missbrukade sprit. Det blev endast med långa mellanrum en grundlig fylla vid något stadsbesök. Hans egna skildringar av kontroverserna med Skelleftepolisen var små sketcher av obetalbar komik.
Skrivet av: Ernst Westerlund 1982.
Byar och Folk, del 1 Ersmark.
Så här såg ladugården ut färdigbyggd några år senare. Med utedasset på baksidan,
och brunnen på framsidan. Notera all sten som plockats upp för hand och blev till en
stenhage runt ladugården och senare bostadshuet.
År 2007 ser samma byggnad ut så här. Foderladan har växt på bredden, längden och
höjden. Tyvärr står den tom sen tio år tillbaka. Foto Gun Hällgren.

ÅTERVINNING
Den gamla "Fäbb-logen" var byggd 1864 om man får tro det inskurna årtalet på en av
de övre stockarna. Någon gång under 1940-50-talet rasade taket och ett par av stockarna.
Jag var strängt förbjuden att leka där p.g.a. rasrisken. Därför fanns inget roligare
ställe att leka på.

År 1960 revs logen ner och timrades upp igen, c:a 50 meter längre bort. Det behövdes
en korn-tork och den gamla logen återuppstod igen. Förutom Atrhur Wikner sjäv, var
min morfar Gustav Boström med och byggde upp den igen.

1997 hade den gamla logen åter tjänat ut. Det behövdes inte länge någon korn-tork
på gården och logen stod åter tom. Då fick jag en idé om att bygga om den till
verkstad, då min hobby är gamla Merceds-bilar. Sagt och gjort, med hjälp av Tore
Wikner, varmbonades den gamla logen och fick ännu en uppgift. Vem vet, kanske
får den nya uppgifter i framtiden? En fantastiskt fin verkstad blev det i alla fall.
Det här kallar jag riktig återvinning! Foto: Gun Hällgren 2006.

Här stod "Fäbbens" gamla torp, rivet i slutet av 1940-talet. Stenfoten är kvar.
Den gamla kvarnen i Ersmark. Ligger söder om älven, mitt emot Skega.
Nedlagd sen många år. Foto: Thure Lindberg

En gammal bild på Ersmarks bönhus, numera kyrka. C:a 1923

1869 byggdes ett kombinerat bönhus/skola i Ersmark.. På veckorna hölls skolundervisning där
och på söndagar samlades man till gudstjänst eller byabön.

1917 bildas en Bönhusförening i Ersmark, man köper den tomt där Ersmarks kyrka nu står och
börjar planera för byggande av ett bönhus som ska ersätta gamla skolan/bönhuset.

1922 sker invigningen av det nya bönhuset. De totala kostnaderna för bygget var 30.000:- men
vid invigningen fanns endast en skuld på 2.000:- vilket visar att byggandet av bönhuset
varit en angelägenhet för hela byn.

1978 invigs Ersmarks kyrka. Bönhuset renoveras och byggs till med hjälp av en stor insats av
frivilligt arbete, ett avtal sluts mellan EFS och Kågedalens församling.

Ersmarks kyrka 2007. Foto: Thure Lindberg
Klassfoto från Ersmarksskolan. Lärarinna var Lotten Kågström som var kvar i
skolan i mer än 40 år. Bilden bör vara från 1940 ungefär.
Med på bilden är b.la. Tore Wikner, Gösta Svensson, Kurt Jonsson.
Samma klass som föregående bild.
Nils Wikners fastighet i Södra Ersmark. Från vänster sonen Arvid Wikner (1904-1984)
Nils August Larsson-Wikner (1873-1944) Hilda Maria Wikner F. Boman (1876-1955)
dottern Ebba Linnea wikner g. Gustafsson (1910-1946)
Bilden som är tagen runt 1892 föreställer:
Handlare Johan Gustaf Gustafsson Grönlund f. 1852 i Skellefteå, AC.
Gift med Anna Viktoria Holmlund f. 1861 i Skellefteå, AC. Paret fick inga barn.
Bosatta i Ersmark från 1880. Byggde en fastighet och startade livsmedelsaffär i Ersmark,
rakt söder om bönhuset, som numera är kyrka.

Flickan på bilden heter Venda Juliana, f. 1887 och var en systerdotter till Anna Viktoria.
Hon blev gravid som ung, fader okänd, och tvingades flytta från trakten. Hon hamnade i Jämtland där hon blev lärarinna och gift Kilander.

Hästen heter Apollo och har nr. 82 i häststamboken för nordsvenskar. Han bör vara över 20år gammal på bilden. Omtalad hingst vars avkommor var "mycke kör vé"

Följande står att läsa i Ernst Westerlunds Byar och folk del 1, Ersmark.

"I början av 1880-talet kom Johan Gustaf Gustafsson hem från Amerika och startade
Ersmarks första verkliga affär. Efterhand utvidgades rörelsen i allt större skala, vartill bl.a. bidrog att det till en början i Kusmark inte fanns någon större affär och att Gustafsson även förde järnvaror och redskap.

Gustafsson var en färgstark person varom åtskilliga historier berättas. Hans sorti ur fadershemmet skedde under en smula äventyrliga omständigheter som aldrig blivit fullt klarlagda. Han hade hemma förklarat att han ämnade gå till sjöss, men modern besökte pastorsexpeditionen och inlade sitt veto mot att sonen fick betyg. Pojken försvann
emellertid hemifrån.

Vid närmast följande husförhör avslöjades att en annan person i byn, enligt handlingarna,
uttagit betyg för resa utomlands. Denne person befanns dock vara hemma. Skvallret lade nu ihop två och två och hade snart hela historien klart för sig; om med rätt eller orätt vet ingen. Formaliteterna var inte så stränga.

Den bortreste kom emellertid igen efter några år, gifte sig och etablerade sig som storhandlande.

Inom kort byggde han en telefonledning till Frostkåge. Han var på något sätt lierad med en storhandlande därstädes. Efter en tid nedlades denna ledning och en ny byggdes från Gustafssons fastighet, över älven och efter kyrkvägen ut till landsvägen, där den anslöts till telegrafverkets stolpledning. Gustafsson var således den förste som hade telefon i byn och direkt abonnent i Skellefteå. Bröderna J.O. och Moses Bergmark var någon tid också abonnenter på samma ledning. Den ägde bestånd och innehades av Gustafssons änka till år 1922, då byn fick telefonstation.

Gustafssons affär växte honom emellertid över huvudet och det blev en större konkurs efter hans död. Änkan fortsatte rörelsen under många år. Efter hennes död övertogs den av Fahlgrenarna och äger alltjämt bestånd i samma fastighet."

Anmärkning: J.O. Bergmark var far till Nils och Lennart Bergmark, som startade Futurum i Ersmark i mitten av 1950-talet. (1956 hade företaget 4 anställda, år 1975 var antalet 300st.)

Efter änkan Anna Viktoria Gustafssons död övertogs affären av Fahlgrenarna,
Petter Leonard och Gunnar.

År 1959 övertog Astrid och Åke Åström butiken som senare överlät den till sönerna Joakim
och Lars. Bröderna drev sedan butiken till 1999 då den såldes. Ett par år senare lades
butiken ner och är numera pizzeria.

Ersmark är en tätort inom Skellefteå kommun. Den ligger i det vackra och bördiga
Kågedalen. Kågedalen är för övrigt det längsta sammanhängande jordbruksområdet norr
om Uppsalaslätten. Ibland kallas den för hästarnas dal eftersom det finns många hästar där.
I samhället finns två stora industrier, Metso Mineral och Skega Seals, (tidigare ett företag = SKEGA), och Lööveverken vilka sysselsätter en stor del av ortens befolkning.