FÄLLFORS

Staty av Ernst Samuelsson, Fällfors. Placerad på torget i Fällfors på 1970-talet av
Fällfors hantverksförening. Foto: Kalle Hällgren

Fällfors är, förutom Byske den enda plats längs Byskeälven, som sedan mitten på 1500-talet
är registrerad som skattelagd i Västerbottens jordebok. Detta stämmer väl med uppgiften
att en person med namnet Ola Ann säges vara Fällfors förste bebyggare. Han kom till
Fällfors kring 1550. Enligt traditionen kallades han "Tåmeförsten" eller "Tåmejätten",
enar han var storväxt. Av det namnet förstår man att han kom från Tåme vid kusten.
Han hette egentligen Olof Andersson men antog så småningom namnet Ola Ann.
Anledningen är oklar. År 1553 erhöll han kontrakt på att få bedriva laxfiske i Fällforsen.

LÄS MER OM "TÅMEFURSTEN" PÅ MIN GENEALOGISIDA.

Fällfors med kyrkan, statyn och huvudgatan. Poststämplat 1975.