Bröderna Lundbergs Mekaniska

Personalen på Bröderna Lundbergs tidigt 50-tal.
Främre raden från vänster Göran och Birger Lundberg,
Företagets grundare och ägare.
Göran och Birger Lundberg. Bilden tagen 1960.

"Det som är sagt är sagt. Det som är skrivet kan man alltid ändra."

Sagt av Birger Lundberg. Uttrycket citeras ofta och speglar en typisk Skellefteå mentalitet.

Lundbergs mekaniska. Norrbacka.

Bröderna Lundbergs mekaniska startade 1945.
År 1947 började man tillverka den så kallade jordbrukslyften, en plog som satt på hjul och
bättre följde markens kontur så att fårorna fick jämnt djup, då kom ett första stort lyft för
verksamheten. C:a 15 000 plogar tillverkades fram till 1956.

Ett av de första lastmaskinskoncepten konstrueras i början av 1950-talet av bröderna
Lundberg. "Baklastaren" vände upp och ner på begreppen inom entreprenadbranschen.

Idén var genial. Genom att vända på hytten på en jordbrukstraktor och sätta skopan bak,
föds ett lastmaskinskoncept som blev grunden till dagens moderna lastmaskiner.


1969 sålde bröderna sitt företag. Köpare var Samme Lindmark och Helge Karinen.
1980 har företaget 520 anställda och köper Svenska Hymas och man byter namn till
Lundberg Hymas AB.

Runt 33 000 baklastare har tillverkats.

Den första baklastaren var grön, sedan blev alla gula.
BL-lastaren är tillverkad 1954 med en BM 35 jordbrukstraktor som basmaskin.
Uppfinnare av redskapsfästet var Göran Lundberg som också utvecklade BL-lastaren i samarbete med sin bror Birger.
BL-lastaren tillverkades under åren 1954-1957. Den fick snart sin efterföljare i BM H10 lastaren som utvecklades gemensamt av bröderna Lundberg och Bolinder-Munktell.