Skellefteälven

Skellefteälven - Fritt Lax och Havsöringsfiske mitt i staan. Här visar "Mange" och "Micke" upp sina fångster.

Skellefteälven är en av de fångstrikaste älvarna i regionen. Lättåtkomlig och med ett bra laxfiske i stadens centrala delar har gjort älven populär.
Älven rinner genom stan och i den finns möjlighet att fiska lax och havsöring. Skellefteå kommun arrenderar sträckan Mobackendammen-Ytterholmen och erbjuder där fritt fiske. Det enda du måste göra är att hämta ut ett gratis fiskekort på t.ex. Turistbyrån eller Skellefteå camping.

Sportfiske efter lax bedrivs till största delen uppströms Bergsbydammen, medan merparten av allt öringsfiske sker nedströms samma damm. Laxen stiger sent och endast enstaka laxar fångas i juli, först i början av september kommer fisket i gång på allvar.
Det har fångats mellan 500-1500 lax per år med enstaka exemplar runt 20 kg. Havsöringsfisket har sin topp på våren april till mitten av maj och höstfisket september-november.


Källa: B.l.a. Laxfiske.nu. Skellefteå kummuns hemsida, m.fl.