Centralsanatoriet i Hällnäs. Poststämplat 1930.
Mest känt för samhället är det stora sanatoriet som ligger strax utanför orten. Hällnäs sanatorium är i sin stil typisk för sin tid och var den största anläggningen i Sverige när den invigdes 1926 med sin plats för 208 patienter. Sanatoriet byggdes sedan ut i flera etapper för
att 1948 hålla 340 platser. Sanatoriet hade eget vattenkraftverk, vattentorn, skola, röntgen, operationsrum, glasmästeri samt bageri.

Hällnäs ligger inte i närheten av Skellefteå precis, mej jag tog med den då
många, många ortsbor har vårdats här, även jag.