JÖRN

Bilden visar Jörns station år 1900.
Stationsbyggnaden och järnvägshotellet i Jörn ritades av arkitekten Adolf Edelsvärd. Stationen ombyggd 1928. Tvåvånings stationshus i trä. Byggnaden moderniserades helt 1946.

De två byggnaderna blev de första som byggdes i Jörn och blev starten till ett snabbt växade samhälle. Den gamle orten blev Österjörn.

Invigningen skeddde 1893. När kung Oskar II åkte till Boden för att inviga den sista delen av stambanan, stannade han i Jörn för att äta lunch på järnvägshotellet.
En annan berömd gäst var Lenin som passerade här på väg till Ryssland för att starta en revolution, vilket han som bekant lyckades väl med.

Stambanan öppnades 1894. Eldrift installerades 1941. Den förste stations- föreståndaren var P H Borgstedt f.1856. Han stannade på sin post i 10 år.
Sträckan Jörn - Arvidsjaur öppnades 1928.
Både person- och godstrafiken på
denna lades ned 1990.

Järnvägshotellet i Jörn 2007. Foto:Gun Hällgren

Järnvägshotellet i Jörn 2007. Foto:Gun Hällgren
Jörns station. Foto: Gun Hällgren 2007
Jörns station. Foto: Gun Hällgren 2007
E 1327 (Motala Verkstad 1917) väntar på avgång i Jörn med dieselfinka,
B8 och ett stort antal tomma G-finkor i kroken. Loket provkördes den 14
Oktober 1981 och det skulle ske Jörn-Arvidsjaur-Jörn.
Varmgång i ett vevlager gjorde att provkörningen fick avslutas i Arvidsjaur.
Jörns station. Foto: Gun Hällgren 2007
Tågtidtabell 1912

Jörns Kyrkosal och Folkhögskola.

Jörns stations andra skolhus som invigdes 1913. Byggnaden uppfördes i en våning
med sammanhangande bönlokal (kyrksal). I mitten av 1920-talet påbyggdes en
andra våning med tre lärosalar på skoldelen. Skolan revs 1979.
Gamla gatubilder
Gamla landsvägsbron
Jörns Kommunalhus.
Storgatan
Jörn är ett litet idylliskt inlandssamhälle med fantastisk natur beläget drygt sex mil väster
om Skellefteå. Inte minst de trolska myrmarker som Sara Lidman beskrivit i sina böcker
gör denna ort speciell. Med kusten inom räckhåll och närhet till elljusspår och skidbackar,
är Jörn perfekt för den som gillar friluftsliv eller bara vill komma bort från stadens stress
och brus.
Sankt Mikaels kyrka uppfördes 1959-1960 efter ritningar av arkitekt Georg Rudner. Den invigdes Mikaelidagen 1960 av biskop Ivar Hylander. Kyrkorummet och sakristian finns i kyrkans övre plan. I källarplanet finns S:t Mikaelssalen och köksutrymmen. Från 1974 var denna kyrka församlingens huvudkyrka. Arkitekt Rudner ritade senare en klockstapel,
som stod färdig 1967.
Interiör Sankt Mikaels kyrka.
Österjörns kyrka (Jörns gamla kyrka) byggdes 1855-1857 och ersatte då ett provisorium,
än kallat "bönehuset" än "sockenstugan". Kyrkbygget leddes av byggmästaren G. Svensson från Piteå. Träkyrkan har formen av ett kors.
Jörnträsket
Badplatsen vid Stavträsket.
Brandstationen vid Grundträskån, Jörn
Interiör av Centrumbaren
Parti av Jörn.