KÅGE

Kåge. Poststämplat 1908.
Kvarnen i Kåge
Skolklass i Kåge bör vara från 1917 - 1920.
Andra från vänster i mittraden är Ebba Marklund (1907 - 1986)
Kåge hamnanläggning med sågverket till höger.
Räddningsbåt i Kåge hamn. 2008
Kåge Båtklubb bildades 1963 och har idag stor verksamhet.
Du hittar klubbens hemsida HÄR!

Kåge kyrka har ett torn med en vackert utsirad lanternin, som inkluderar en lökkupol, en större spira och fyra mindre spiror. Den tillhör Kågedalens församling i Svenska kyrkan. Tidigt på vårvintern 1924 började grundgrävningen av Kåge kyrka som till stor del utfördes på frivillig basis.

Kyrkogrunden invigdes av prosten Fellström från Skellefteå den 1 juni samma år. Kyrkan stod klar vid årsskiftet 1925-26, till en kostnad av 110 000 kronor. Trettondag jul 1926 invigdes kyrkan. Efter flera renoveringar - den senaste 1987- har kyrkan idag 250 sittplatser. I kyrkans kor ser man kanske först korfönstret. Det skänktes till kyrkan 1925 av Karl Bergmark och föreställer herdarnas tillbedjan den första julnatten.
Källa: Wikipedia.

Interiör Kåge Kyrka.
Kåge, från kyrktornet.
Fiska i Kåge älv, läs HÄR!