KONFIRMANDER 1917, 1921 och 1943.

Prosten K.A. Fellström med konfirmander år 1917.
Vet bara namnet på en elev. Arthur Wikner Ersmark, (1903 - 1977).
Bilden är tagen på landskyrkans trappa. Fotograf okänd.
Prosten K.A. Fellström med konfirmander troligen år 1921.
Vet bara namnet på en elev. Ebba Marklund Kåge (1907 - 1986).
Bilden är tagen på landskyrkans trappa. Fotograf okänd.
Konfirmander 1921. I främre raden längs till höger,
Ebba Wikner, f. Marklund Kåge (1907 - 1986)
Konfirmander 19 april 1943. Bakom prästen K.A Fellström, sitter min mor
Göta Boström Wikner.