Lövånger

Komunalhuset och kyrkan

Kyrkstaden, med anor från 1700-talet.

Idag består kyrkstaden av 230 kammare (lägenheter) fördelade på 117 stugor varav 12 fortfarande är i privat ägo. Övriga stugor, liksom ett trettiotal stallar, ägs och förvaltas av en kyrkstadsstiftelse.

Numera är 77 av kyrkstadens 117 stugor renoverade till modern standard
och hyrs ut till turister och konferensdeltagare.

Kyrkstaden och kyrkan

Lövångers hemsida hittar du HÄR!

Interiör Lövångers kyrka.
Lövångers kyrka byggdes under den katolska tiden och är "invigd åt Anna, jungfru Marie moder". Kyrkan började byggas under 1400-talet och togs troligtvis i bruk 1507.
Den ersatte då en tidigare träkyrka som stod söder om den nuvarande kyrkan.
I mitten av1700-talet rappades kyrkan utvändigt och i samband med en restaurering
1842-43 kalkströks kyrkan för första gången och fick då sin nuvarande vita färg.
Sitt nuvarande utseende fick kyrkorummet i samband med en omfattande
renovering 1909-1910.
Lägg märke till damerna i den vackra Västerbottensdräkten. Poststämplat 1969.
Avan Lövånger
Kyrkstaden.
Kyrkan från ovan. Poststämplat 1969.
Sockenstugan Lövånger
Kallviken.