Foto: Gun Hällgren 1997.

Gustaf Lejon (1795-1882) blev antagen som soldat den 27 augusti 1815 för Ersmark-Kusmark rote nr 86 Mölnare. Vid 1820-talets mitt ändrades rotens namn och Gustaf Mölnare blev Gustaf Lejon. Enligt mönstringsrullan var Gustaf 5 fot 9,5 tum lång. Han hade blivit Corporal och fick avsked vid Generalmönstringen den 30/6 1852 och i anteckningarna kan vi läsa följande:
"Begär och får afsked i anseende till ålder och tjenstetid samt allmän svaghet enligt Läkarintyg. Tjenst utmärkt väl, anmäles till underhåll."
Underhållet betalades ut av Vadstena Krigsmanshusmedlen. Gustaf efterträddes av soldaten Johan Holmbom Lejon.

Familjen Lejon fick uppleva de stora svaga åren omkring 1867 då det knappt var någon sommar. Av Skellefteå Nödhjelpskommittés anteckningar framgår att:
"Den 1/5 1868 utlämnats till Gustaf Lejon utan återbetalning 2 Kfot, Riksmynt 7."
Gustaf ägde under några år vid 1840-talets början hälften av hemmanet 5/64 mantal Hobergsliden. Gården, som han kallade för Lejontorp, ligger vid vägen Jörn-Myrheden. Lejon var dock aldrig skriven där men däremot många av hans barn.
Äldste sonen Johan är den som ser ut att ha nyttjat hemmansdelen mest. En loge har också stått kvar till år 1984, då den revs av någon i anden fattig sommarstugebyggare.

Källa: Birger Westermark - " Lejonboken"
Foto: Gun Hällgren 1997.

Inte långt från torpet ligger denna vackra fiskesjö.
Ödemark? visst, men en oerhört vacker plats.