MALÅ

Malåträsk, samhället kallas numera bara Malå och är egen kommun
men knappt 3 400 invånare.
Malå kyrka invigdes 1852. Byggmästare var G Svensson från Skellefteå
Malå från ovan.