Markstetska huset

Det Markstetska Huset. Det byggdes 1881 som enfamiljsbostad. Byggnaden ritades av stockholmsarkitekten John Laurenz. Den är ett i gott exempel på den träarkitektur som förekom på förnäma byggnader i landsortsstäderna. I trä efterbildades de former som hörde hemma i den samtida stenarkitekturen på Stockholms malmar.

I det pampiga huset bodde patron David Markstedt, som tillsammans med sin bror Johan drev handelshuset A Markstedt & Söner. A:et står för Anders, far till David och Johan. Han grundade firman på 1860-talet. Företaget ägde stora skogar, sågverk och fastigheter. Men även skeppsvarvet på Alderholmen. Markstedtarna skapade stora förmögenheter och var hårt engagerade i det kommunala livet. David Markstedt var under lång tid drätselkammarens ordförande i staden. Utan att överdriva kan man säga att Markstedtarna på den tiden helt kontrollerade Skellefteå.

Bilden är från mitten av 1970-talet.

Bild på den renoverade byggnaden år 2007. Foto Gun Hällgren