MILITÄRER PÅ 1920-TALET


Stående från vänster Andreas Bergstén, Moses Gustafsson
Sittande från vänster Okänd, Per Karlssson, Arvid Wikner
Alla födda 1904 och från Ersmark.
Bilden bör alltså vara från början av 20-talet.
Soldater vid K4 i Umeå i början av 1920-talet. Vid krysset
Arthur Wikner Ersmark (1903 - 1977)
Okända soldater.
Längst till höger Arvid Wikner Ersmark (1904-1984)
Soldater vid K4 i Umeå på 1920-talet. Okända.
På kaserngården K4 Umeå i början av 1920-talet
Fler okändasoldater från K4 Umeå.
Sittande som nr 3 från vänster Arthur Wikner Ersmark (1903 - 1977)
Övriga okända för mig. K4 Umeå