MYCKLE.

Tegelbruket i Myckle. Bilden är tagen runt 1940. Ägare till bruket
var min morfar Gustaf Boström (1897 - 1980) som på 1930-talet
startade en betydande företag. Tegelpriserna angives ha varit 9 - 10
kr per 100 sten i slutet på 40-talet. Företaget såldes 1943 till Paul
Nordström från Ursviken, som år 1950 brände den sista tegelkulan
i Myckle. På bilden syns min mor Göta Boström g. Wikner
(1929 -1999)som fick hjälpa till att langa tegel från tidig ålder.
Bild från samma tegelbruk, men bör vara tagen i mitten av 30-talet
att döma av åldern på mina mostrar som syns till höger.

Detta vackra tegelhus byggde min morfar Gustaf Boström av tegel från
det egna bruket. Tyvärr har sentida ägare satt en träpanel på fasaden.


TEGELSLAGNING - SÅ HAR GJORDE MAN FÖRR.

Man fick börja med att ställa platsen i ordning där teglet skulle slås. Man utsåg en sandbacke, där det fanns bra sand till teglet. Leran måste forslas dit på vintern. Så skulle formar till teglet tillverkas och bord att hålla till på när teglet skulle formas. Det sistnämnda var kvinnogöra. En man skulle skotta den färdiga blandningen på bordet och andra bära bort de färdiga formarna och slå upp teglet på en slät plats för torkning. Efter några dagar fick teglet staplas för bränning. Det som var mest viktigt, var att tillverka "tegelbråken" Det var en tunna som var l meter i diameter och 2 meter hög, med en stolpe i mitten. Stora järnspikar, 3 eller 4 dm långa slogs fast i tunnan och på samma sätt i stolpen. De skulle sitta tätt, men inte så att de rörde vid varandra när stolpen gick runt. Överst på tunnan var det två plankor med hål så att stolpen kunde gå runt.
Stolpen var bra mycket längre än tunnan och överst fästes en stång, en bom alltså, och där sattes en häst som fick gå runt och dra "tegelbråken", och på så sätt få lera, sand och vatten i rätta proportioner blandade.
När teglet torkat, skulle det brännas. Då staplades det ihop som en stor ugn med öppningar för eldningen. Det fick inte vara mera än l½-2 meter mellan varje eldställe. Sedan var det bara att elda tills man fick lagom brun färg på teglet.
Källa:
Texten är tagen ur "Ett sekel i Skelleftebygden" Vuxenskolan, Ernst Westerlund 1972.

Familj runt min Morfars MC. Bilden bör vara tagen runt
1930. Mannen i hatt är morfars far Karl Boström (1863 - 1946)
Morfar Gustav Boström (1897 - 1980)
Mormor Linnéa Åström (1907 - 1953)
Mamma Göta Boström g.Wikner (1929 - 1999)
Mammas syskon m.fl.
Myckles hemsida hittar du HÄR!