Norsjö

Norsjö kyrka.
Den 15 juli 1915 skulle Norsjös nya kyrka invigas, sedan den gamla från 1850 som brunnit ner.
Arbetet att efter arkitekt Fredrik Falkenbergs ritningar färdigställa den nya kyrkan var inne i slutskedet när blixten slog ner och antände kyrkan som förstördes fullständigt. Församlingen beslöt omgående att bygga upp kyrkan. Falkenbergs något förändrade ritningar godkändes 1916, och året därpå invigdes den kyrka som fortfarande står.
Norsjö kyrka
Kyrkan invändigt.
Norsjö socken bildades först 1834 genom en utbrytning ur Skellefteå socken. Kommunen inrättades när 1862 års kommunalförordningar trädde
i kraft. Två municipalsamhällen inrättades i kommunen, Norsjö 1935 och Bastuträsk 1936.
Storgatan i Norsjö. Poststämplat 1973.
Bilden är dock äldre än så eftersom reg. nr. på bilen är AC.
Nya skyltar började ges ut 1973.