Alhemskyrkan

I nära anslutning till skog och natur ligger Alhemskyrkan, som byggdes på 60-talet.
På området finns skogskyrkogården, församlingens största gravområde, med Jakobs källa som meditationsplats.