CENTRALHOTELLET

Centralhotellet öppnar 1924 och upphör 1966.
(Tidningsurklipp Norra Västerbotten)
2007 ser det ut så här, med fallossymbol och kiosk.