Folkets hus

Gamla folkets hus i Skellefteå. Till vänster skymtar danspalatset PAN, där jag
både spelade och dansade på 60-talet.