Hotell HOF

Lokalerna övertogs av föreningen Urkraft 1995.
Huset har nu byggts om till hyreshus.