Kågevägen

Bild från 1950-talet. Kiosken minns jag mycket väl. Köpte filmstjärnor där.
Undrar varför jag minns alla kiosker i stan så väl? Saknar en del av dom.