Kanalgatan

Hörnet Kanalgatan - Trädgårdsgatan från 1950-talet.

Kanalgatan vid E4-korsningen. E4:an kallades riksväg 13 på den tiden.

Kanalgatan var från början en vattenkanal som byggdes 1847-1848 och sträckte sig
från nuvarande E4 till lasarettsvägen. Kanalen började läggas igen under 1920-talet.

Expolaris kongresscenter.
Kvarteret ägs av Skellefteå Kraft som förvaltar och hyr ut lokaler i
kvarteret Expolaris Center. Kvarteret rymmer cirka 57 000 m² lokaler.
C:a 900 personer arbetar i kvarteret och c:a 620 000 besöker centrat årligen.
I kvarteret finns även Scandic hotell sedan 1989 och Försäkringskassan sedan 1994.