Skellefteå landsförsamlings kyrka, vars stomme är av medeltida ursprung (1300-tal),är huvudkyrka i Skellefteå landsförsamling och landets största landskyrka. Vid slutet av
1700-talet byggdes kyrkan om till korskyrka i nyklassicistisk stil efter ritningar av
arkitekten Jacob Rijf. Sakristian är bevarad från 1507 och bland inventarierna märks
främst Skelleftemadonnan från 1160-talet samt altarskåp, triumfkrucifix och skulpturen
S:t Göran och draken från 1400-talet.

Interiör Skellefteå landsförsamlings kyrka.
Kyrkan byggdes 1799 och har anor från 1300-talet.
Litografi över Landskyrkan och Lejonströmsbron.