LÄROVERKET/SKELLEFTEÅ MUSÈUM

Skellefteå Högre Allmänna Läroverk/Skellefteå Museum.
1916 fick stadens samskola äntligen egna lokaler. Byggnaden hade ritats i svensk herrgårdsstil av stockholmsfirman Hagström & Ekman och placerats i fonden av en björkallé.
Tillströmningen av elever ökade till den nya skolan. Tio klasser samsades i byggnaden, som planerats för åtta klasser. Samskolan omorganiserades till samrealskola och
år 1936 var den landets största med 396 elever. Året därpå beslutade skolöverstyrelsen att inrätta ett statligt gymnasium i byggnaden. Lokalbristen blev nu akut och man tvingades
bygga till. 1940 stod flygeln, aulan samt gymnastikbyggnaden klara. Föga anade man då,
att även denna byggnad skulle bli för liten. Vårterminen 1976 blev den sista för
gymnasieskolan i byggnaden.
1980-1981 flyttade Skellefteå museum och Folkrörelsearkivet in i lokalerna.
Aulan hade då nyttjats för teater i 20 år.

Källa: http://www.skellefteamuseum.se

Här finns idag även Kunskapskällan som invigdes i april 1993.
Här finns en faktabas för kulturhistorisk "forskning" på alla nivåer
från skolelever till mera avancerade hembygds- och släktforskare.
Skellefteå Läroverk med delar av svandammen.
Skellefteå älv, med Läroverket i bakgrunden.
Skolan med svandammen i förgrunden.
STÖD SKELLEFTEÅ MUSEUM.
TA MED HELA FAMILJENOCH GÖR ETT BESÖK.
Utan historia, ingen framtid.
1930-talet.
Parkbron och skolan på 1930-talet.
Läroverket. Poststämplat 1945.