Skellefteå lasarett

Skellefteå första lasarett började byggas under nödåret 1867 och var klart att tas i bruk 1869
och låg vid Hörnellgatan.

1912 togs ett beslut i landstinget att bygga ett nytt lasarett, kombinerat med tuberkulosjukhus.
Det nya lasarettet invigdes 1915 och hade 60 vårdplatser. Tuberkulospaviljongen hade 50 platser. Platsen var klockarbergets östra sluttning, där det fortfarande ligger.
Skellefteå Lasarett, vägen mot huvudentrèn
Lasarettet på 1920-talet.