DEN ANRIKA LEJONSTRÖMSBRON.

Lejonströmsbron är en träbro i Skellefteå som går över Skellefteälven
mellan stadsdelarna Sunnanå och Prästbordet. Bron var färdigbyggd
1737 och är än idag Sveriges äldsta och längsta träbro med sina
218 meter. De första åren fick man betala en broavgift för att passera Lejonströmsbron,
enligt följande:
En gående person - 1 öre
En ryttare med häst - 3 öre
Kärra dragen av en häst - 6 öre
Vagn dragen av ett flera hästar - 12 öre

1868 införde man hastighetsbegränsning över bron. Om man åkte eller
red fortare än en gående kunde man få böta 5 riksdaler. Lejonströmsbron
hade en gång i tiden påfarter av trä. Den totala längden var då 314 meter

Källa: Wikipedia

Bron byggdes för första gången redan 1733, då under namnet Storbron,
men den raserades av följande vårflod. 1735 återuppbyggdes den igen
och togs i trafik. Brons nya namn är sannolikt givet i samband med
uppförandet av Lejonströms sågverk.
Källa: Skellefteå Lokalhistoriska portal.

Här ser man bron i dess ursprungliga längd. Den hitre delen är avkortad
idag och vägen har fyllts upp istället
Bron 1957
Fantastiskt nog är bron fortfarande i bruk och lika vacker, 2008
Vacker bild av bron och landskyrkan. Foto Lennart Andersson 2008.