LINDALMSTRÖM

Lindalmström i byn Stämningsgården vid Klintforsån.
En av kvarnarna har gett namn åt platsen, som ursprungligen hette Orrby-strömmen. Ån gör här två fall men en sammanlagdfallhöjd på 27 meter. Vid sekelskiftet fanns vid Lindalmström inte nindre än åtta kvarnar, två sågar, en vadmalsstamp och ett presshus, samt något senare en snickerifabrik.

Kvarnarna har dominerat. Redan på 1540-talet fanns fem kvarnar. Vid 1900-talets början var antalet åtta: Degerbyssan, Grubbkvarn, Bastukvarn, Blåkvarn, Lillbrattan, Storbrattan, Danielssons kvarn och Lindalmströms kvarn. Idag finns bara en kvar: Lindalmström. Den nuvarande byggnaden uppfördes i början av 1900-talet.

Förutom kvarnarna fanns sedan slutet av 1700-talet en vattendriven såg. Den ändrades 1812 från grovbladig till finbladig. Efter flera ägaryten och om-byggnader fick den 1931 det nuvarande utseendet.

Förr löste man problemet med vattenbristen på somrarna på ett enkelt sätt: Vid selet i Granlund skapades en damm. Som fördämning användes halmsäckar. Dämningen skedde på kvällen. Under natten fylldes det stora selet med vatten. Nedanför dammen torrlades ån. På morgonen togs halmsäckarna bort och vattnet forsade fram. På så sätt drevs kvarnen och de andra anläggningarna hela dagen.

Källa: mål i Skellefteå, 1990
Lite finns kvar som vittnar om en storhetstid för Klintforsån.
Bilderna ovan är tagna av min fru Gun Hällgren, 2007.