Medlefors

Medlefors folkhögskola grundades 1949 av arbetarrörelsen i övre Norrland
Folkhögskolan från ovan. Äldre vykort.
Medlefors och Klintforsån 2008. Foto: Gun Hällgren