Stadsparken och parkbron

Före bron fanns roddbåter med "färjekarlar" som för 2 öre per person rodde
folk över älven.
Parkbron blev klar för trafik 1913. Planeringen av bron tog 50 år och
den kostade 277.972:- skr att uppföra.
I många år har det nu talas om en ny bro över älven. Var ska den ligga?
Kanske kan rekordet på 50 års planering slås av nya byråkrater?
Parkbron med Realskolan och Landskyrkan i bakgrunden.
Bron från stadsparken.
Idag är bron enkelriktad och försedd med gångväg.