POLIS- OCH BRANDSTATIONEN

Den gamla brandstationen vid torget till höger, där låg även polisstation.
Till vänster Sandbergs Konditori.
PÅ 1950-talet flyttades Polis- och Brandstationen vid varandra på S. Kanalgatan -
Skeppargatan.