Skellefteå Seminarium

Skellefteå Seminarium stod klart till nyåret 1907. År 1917 byggdes den högra
delen till. (de fem fönstren till h.) Lärarinneutbildningen upphörde i juni 1929.
Henny Hedlund.
Den 3 mars 1929 avled i Hedensbyn lärarinnan fröken Henny Hedlund.
Fröken H. utexaminerades från Skellefteå seminarium år 1912. På hösten samma år erhöll hon plats vid södra Hedensbyns mindre folkskola, vilken befattning hon innehade till och med vårterminen 1916. Då skolan i Hedensbyn samma år ombildades till folkskola, erhöll hon befattning som biträdande lärarinna vid nämnda skola. Denna tjänst uppehöll hon till sista veckan av sin levnad. Hon har således verkat i Hedensbyn i nära 17 år.
Fröken H. levde helt for sin skola och sina barn. Troget utförde hon sin gerning driven av kärlek till kallet.

Källa: Svensk Läraretidning 1929.