SKELLEFTEÅ ÄLV.


Skellefteälvens källflöden är belägna inom Arjeplogs kommun i den södra delen av Norrbottens fjällområde. Avrinningsområde är 11 638 km2 och berör även Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Älven har flera stora källsjöar, bland annat Hornavan och Uddjaure meden yta på 251 respektive 238 km2. Skellefteälven är drygt 40 mil lång och har en sjöandel på 11,8 %
Skellefteälven är totalutbyggd avseende vattenkraft. Den nedersta kraftverksdammen, Kvistforsen, är belägen precis väster om Skellefteåstätort. Älven består i princip av omväxlande magasin och kraftverk.

Krångforsen, vattenfall i Skellefte älf, 27 km. ö. om Skellefteå, vid högt vattenstånd
särdeles praktfullt, om ock ej i lika hög grad som den 8 km. högre upp belägna Finnforscn. Skellefteå stad har inköpt båda forsarna och vid Finnforsen (omkr. .’5 m.) anlagt
en storartad elektrisk kraftstation, färdig hösten 1908. Den förser staden med elektrisk
be
lysning och lämnar drifkraft till flera industriella verk, bl. a. Örvikcn och Yttcrstfors.
Vid Krångforsen, öfver hvilken bron på landsvägen Skellefteå -Bastuträsk går, kommer
station att anläggas vid järnvägen på samma sträcka.


Källa: Nordisk familjebok.

Älven strax väster om Parkbron.
Skellefteå 1908.