Stadsparken

Stadsparken anlades i början av 1890-talet. Tidigare var platsen marknadstorg.
Dessförinnan var här en sumpig hagmark.
Stadsparken med den berömda kaktusplanteringen.
En vacker tradition som pågår fortfarande.