Stadskyrkan

Den 1 maj 1913 hade äntligen Skellefteå stad fått konungens tillåtelse
att bilda egen församling och första kyrkoherde var Olof Theodor Wermelin.
Det gamla bönhuset blev Sankt Olovs församlings första kyrkolokal. Det
låg i korsningen Kanalgatan – Stationsgatan, där nuvarande Pingstkyrkan är.
Den nya kyrkan på bilden, invigdes den 8 oktober 1927 och kostade totalt
600 000:- att bygga.
Lite mera inbyggd idag.
Bild från 1920-talet
Poststämplat 1975