Skellefteå Tingshus

Tingshuset invigdes hösten 1898 och användes fram till dess att det
nya Tingshuset i tegel stod färdigt 1957.
Har tyvärr inte hittat mer information om huset än så.