Trädgårdsgatan

Vestra Trädgårdsgatan 1906.
Trädgårdsgatan låg från början vid nuvarande stadsparken. Från början
var det en stor betesmark där. Men för att få pengar till att inreda
Trädgårdsgatan började man hyra ut betesmarken, plus att stadens invånare
fick börja betala hundskatt. Idag är Trädgårdsgatan Skellefteå stads stora shoppinggata.

Källa: Skellefteå Lokalhistoriska portal.